Komt Erasmus uit Rotterdam? Of toch uit Gouda?

Erasmus (1466/69-1536) was een beroemd geleerde. Men zou denken dat in elk geval bekend is in welke plaats hij geboren is, maar juist daarover is volop discussie gaande. Erasmus zelf heeft aangegeven dat hij in Rotterdam geboren is, maar burgemeester en geneesheer Reinier Snoy beweert dat Erasmus in Gouda is geboren.Waar komt die onduidelijkheid vandaan?
 
Het is mogelijk dat Gerard, Erasmus’ vader, priester was toen Erasmus werd geboren. Voor Erasmus vormde zijn onwettige geboorte een obsessie, omdat het een smet wierp op zijn carrière. In het verlengde hiervan is het niet uitgesloten dat Erasmus ook zijn geboorteplaats Gouda wilde verdoezelen. Ook al is de geboorteplaats van Erasmus onbekend, de geboortedatum is in elk geval wel bekend: de nacht van 27 op 28 oktober. Op 27 en 28 oktober organiseert het Erasmus Genootschap Gouda in samenwerking met de Historische Vereniging die Goude de Erasmusdagen. Op vrijdag 27 oktober vanaf 20.00 uur vindt de Erasmusavond plaats. Centraal staat het boek Het geheim van Erasmus, geschreven door Maurits Tompot en Ines van Bokhoven. Die avond wordt ook de Erasmusprijs uitgereikt aan een persoon die de bekendheid van Erasmus de afgelopen periode heeft vergroot.
 
Erasmutsen
Op zaterdag 28 oktober, de geboortedag van Erasmus, is van
 
 


Op zaterdag 28 oktober, de geboortedag van Erasmus, zijn er allerlei activiteiten in Gouda.

 
10.30 uur tot 11.30 uur de presentatie van een speciale uitgave van de Tidinge (het tijdschrift van Die Goude). Deze speciale uitgave is gewijd aan de relatie tussen Erasmus en Gouda. Beide bijeenkomsten zijn in de Sint- Janskerk. Op zaterdag tussen 11.30 uur en 12.00 uur kan men de Goudse Glazen in het koor van de kerk bekijken aan de hand van deskundige uitleg. Op zaterdag is er - naast de bijeenkomst in de Sint Janskerk - een boekenmarkt in de Agnietenkapel. Er zijn boeken te koop, er vinden drukkersactiviteiten plaats, er zijn speciale Erasmutsen (ontworpen door de Goudse kunstenares Mirjam Bruijn) te koop en edelsmid Menno Meijer houdt een verkoopexpositie. Verder kan een stadswandeling worden gemaakt langs plaatsen die herinneren aan Erasmus. Meer informatie is beschikbaar op www.diegoude.nl, via info@diegoude.nl en via (0182) 536 387.
 

Onverwacht bezoek in Josephkerk

De kerkdienst in de H-Josephkerk in Gouda werd zaterdag 7 oktober onverwacht voorgegaan door een oude bekende: priester Wim Peeters.
 
Peeters werd in 1974 tot priester gewijd in de Goudse RK-parochie. Daarna is hij als priester-missionaris - orde van de Montfortanen - naar Indonesië vertrokken. Daar is hij momenteel directeur van een seminarie dat veel studenten opleidt tot priester. Wim Peeters was in Europa om een bedevaart te leiden naar Lourdes en Rome. Daardoor kon hij in Gouda ook zijn moeder bezoeken en de verjaardag bijwonen van zijn 104-jarige
 
  peettante. Zondag 8 oktober vertrok hij weer naar Indonesië.
 

Priester Wim Peeters bracht onverwacht bezoek aan Gouda.
 


Boekenplank van Ineke Verkaaik

Wie heeft er binnen het Gouds onderwijs niet mee te maken? Kennen we niet allemaal mensen die soms anders reageren, zich moeilijk uiten of onhandig zijn in het aangaan van vriendschappelijke contacten? De auteur Cammie McGovern heeft met haar boek ‘Oogcontact’ de wereld van de autistische jongen Adam beschreven, middels een literaire thriller, vanuit de belevingswereld van
 
  zijn moeder Cara. Adam is de enige getuige van een moord op een klasgenootje in een bos in Amerika. Op welke manier verhoor je een autistische jongen die erg veel moeite heeft zijn emoties te tonen? Cammie McGovern is erin geslaagd om dit proces op een waardige manier te beschrijven. Liefhebbers van Mark Haddon zullen dit boek kunnen waarderen!!
 

Wie durft…. naar het Vakantie Bijbel Feest?

Kinderen kunnen op donderdag- en vrijdagochtend in de herfstvakantie meedoen aan een Vakantie Bijbel Feest in de Oostpoort. Er wordt een afwisselend programma geboden met als thema Wie durft….
 
Het Vakantie Bijbel Feest is populair, elk jaar komen er weer meer kinderen. Iedereen vanaf vier tot en met twaalf jaar mag komen en deelnemen aan een programma met toneel, spel, zingen, bijbelverhalen en creativiteit. Elke dag beginnen de deelnemers met zingen onder leiding van een muziek-
 
  band van piano, gitaar en drums. Na het zingen volgt er een bijbelverhaal, dan wordt er geknutseld of er worden spelletjes gedaan. Tussendoor is er een glaasje limonade. Er is een programma voor jonge en oudere kinderen. Voor de kinderen van groep zeven en acht staat er iets speciaals op het programma. Het Vakantie Bijbel Feest wordt gehouden op donderdag 26 oktober en vrijdag 27 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de Oostpoort aan de Aderpolderweg 17.
 


Het Vakantie Bijbel Feest is populair. Elk jaar komen er weer meer kinderen.


Gouwestein neemt afscheid van haar koor

Na 23 jaar beëindigt het Gouwesteinkoor haar activiteiten. Op woensdag 4 oktober hield het koor in de Krijn van Eijkzaal te Gouwestein haar slotconcert. Onder leiding van mevrouw Boot - Wegenwijs werd het een prachtige avond, die een mooie afsluiting vormde van een kwart eeuw muzikaal plezier.
 

De avond werd zeer goed bezocht. Er waren ruim 110 mensen. Naast bewoners van Gouwestein ook familieleden en vrienden van de
 
  koorleden. De dirigente mevrouw Boot en penningmeester mevrouw Sibbes werden uitvoerig bedankt voor hun inzet. Zij werden toegesproken door de heer Boot, die hun namens het koor bedankte. Ook voormalig directeur Kramer en locatiemanager Blom zetten beide dames in het zonnetje. Een ieder werd verrast met een mooi boeket bloemen. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.
 


Nog één keer leidt dirigente Boot-Wegenwijs (achter de piano) het Gouwesteinkoor.